Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci Obecné noviny
Informácie, ktoré povinne zverejňuje škola PDF Tlač Email
logo_zssms

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce je, podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinnou osobou.

Má teda povinnosť sprístupňovať informácie na žiadosť, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu pre ktorý sa informácia požaduje.

Okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, má povinnosť zverejňovať zákonom stanovený okruh údajov aktívne – z vlastnej iniciatívy.

Čítať ďalej...
 
Obecný (dobrovoľný) hasičský zbor PDF Tlač Email
HDZ

„Hasiči často ani nevedia, že existuje nejaký zákon, ktorý prikazuje zriadiť obecný hasičský zbor. Starosta obce je rád, že má dobrovoľných hasičov, ktorí tento zákon plnia...“

Podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor.

Čítať ďalej...
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí PDF Tlač Email

komunalne volby

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Spôsob hlasovania

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Čítať ďalej...
 
Kontrola obce inými orgánmi verejnej správy PDF Tlač Email
kontrola

Kontrolné mechanizmy prokuratúry

Fyzické aj právnické osoby sa môžu obracať na prokurátora s podnetom (písomne alebo ústne), ktorý smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Prokurátor je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov od jeho podania.

Čítať ďalej...
 
Ochrana osobných údajov PDF Tlač Email

ochrana_ouPrávo na ochranu osobných údajov fyzických osôb je jednou z neoddeliteľných súčastí práva na rešpektovanie súkromného života, a preto požíva vysoký stupeň právnej ochrany. Problematika ochrany osobných údajov je upravená všeobecným predpisom, a to zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa a upravuje predovšetkým ochranu osobných údajov výlučne fyzických osôb – jednotlivcov (tzn. nie podnikateľov ani právnických osôb), práva, povinnosti a zodpovednosť pri ich spracúvaní ako aj základné zásady spracúvania osobných údajov.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

Strana 2 z 3

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728