Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Povinné informácie: Spôsob zriadenia
Spôsob zriadenia  PDF  Tlač  Email

Obec Šarišské Bohdanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Jednotky územnej samosprávy, medzi ktoré patrí aj Obec Šarišské Bohdanovce, sú v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 písm. c) Občianského zákonníka právnickými osobami. Obec Šarišské Bohdanovce je jednotkou územnej samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), o čom svedčí aj potvrdenie o pridelení identifikačného čísla a identifikácii v Štatistickom registri. Podľa § 1 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Aj v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších zmien patrí Obec Šarišské Bohdanovce do zoznamu miest a obcí v SR.

Obec Šarišské Bohdanovce bola zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, ktorý nadobudol účinnosť dňom konania komunálnych volieb do samosprávy obcí v roku 1990 a Obec Šarišské Bohdanovce prevzala všetky práva a povinnosti po svojom právnom predchodcovi ONV v Prešove a MNV Šarišské Bohdanovce.

 

Organizačná štruktúra

 

organizacna_struktura

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728