Žiadosť o sponzoring PDF Tlač Email

DHZ Šarišské Bohdanovce hľadá sponzorov, ktorí by boli ochotní prispievať a podporovať chod dobrovoľných hasičov v obci. Akýkoľvek peňažný alebo vecný príspevok, bude použitý na súťažiach v hasičskom športe, ktoré sa uskutočňujú v Prešovskom a Košickom kraji. DHZ Šarišské Bohdanovce má mužské a ženské družstvo, ktoré sa pravidelne zúčastňujú, v rámci časových a finančných možností (od mája do októbra v priemere 1 súťaž do týždňa) hasičských súťaží, či už nočných, denných alebo súťaží do kopca, štafeta, železný hasič a raz ročne organizujú súťaž v Šarišských Bohdanovciach. Taktiež súťaží v POHL (Prešovská okresná hasičská liga) už druhý rok a naše umiestnenia sa stále zlepšujú. Spoločným znakom súťaží je množstvo súťažných družstiev, veľký počet divákov, rastúci záujem u ľudí všetkých vekových kategórií, čiže každá súťaž je skvelou príležitosťou aj pre Vašu reklamu. Výsledky súťaží a informácie o DHZ sú k dispozícií na stránke obce www.sarisskebohdanovce.sk v sekcii Život v obci - DHZ Šarišské Bohdanovce a na stránke POHL www.pohl.estranky.sk.

Okrem športových aktivít, vykonáva DHZ funkciu protipožiarnej ochrany majetku a obyvateľstva obce, vykonáva preventívne opatrenia v oblasti ochrany pred požiarmi, pomáha pri obecných aktivitách. Počas troch rokov fungovania sme sa zúčastnili jednej likvidácie požiaru a niekoľkých technických zásahov pri nárazových búrkach.

Chod dobrovoľného hasičského zboru, ako aj jeho súťažných družstiev si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a možnosť finančného dotovania zo strany obce, ako aj možnosti samotného DHZ zarobiť si, sú značne obmedzené. Preto sa obraciame k Vám, k Vašim firmám a žiadame o finančnú / vecnú podporu. 

 

 Finančné a vecné prostriedky budú použité na:                                  

 • nákup dresov, nové prilby (cca 25 eur na jedného súťažiaceho),
 • štartovné (väčšinou 15 eur na jedno súťažné družstvo),
 • pohonné hmoty do PPS (prenosné požiarne striekačky) na súťaže a tréningy (cca 25 - 40 eur na mesiac),
 • doprava na súťaže (od 15 eur v závislosti od vzdialenosti) - momentálne máme dopravu sponzorovanú,
 • organizácia súťaže v obci ( cca od 200 eur, tento rok bude 8.9.2013),
 • nepredvídané finančné výdavky (oprava PPS, poškodené hadice a iné príslušenstvo).

  

Prostriedky, ktoré sa nepoužijú na chod súťažných družstiev budú použité na:

 • rekonštrukciu a úpravu požiarnej zbrojnice a blízkeho okolia (zateplenie, nová fasáda, úprava terénu, oplotenie, zavedenie vodovodu do zbrojnice),
 • obnovu materiálno - technického zabezpečenia DHZ (oprava PPS, oprava hasičského automobilu LIAZ CAS25),
 • nákup novej techniky a príslušenstva, nákup pohonných hmôt (plávajúce čerpadlo, elektrocentrála, hadice typu C a B, hasiace prístroje),
 • školenie, previerky a odborná príprava členov DHZ (kurz PP, odborná príprava technikov PO, odborná príprava preventivárov PO obce atď.).    

 

Čo ponúkame:

 •  propagáciu/reklamu Vašej firmy na dres, prilbu, nohavice,
 • propagáciu/reklamu Vašej firmy na PPS (celkovo ich máme tri), prenosné čerpadlo, hasičský automobil (Liaz CAS 25),                                     
 • propagáciu/reklamu Vašej firmy na súťažiach (reklamný banner na našom stanovišti atď.), reklamné bannery, letáky, nálepky a pod. na našej súťaži v Šarišských Bohdanovciach,
 • umiestnenie propagačných/reklamných materiálov v priestoroch požiarnej zbrojnice, poprípade priľahlého okolia,
 • uvedenie názvu Vaše firmy medzi sponzorov DHZ na stránke obce,
 • šírenie dobrého mena Vašej firmy na súťažiach.

   

Odkazy:

POHL - www.pohl.estranky.sk

DHZ ŠB - www.sarisskebohdanovce.sk (sekcia Život v obci - DHZ Šarišské Bohdanovce)

Facebook - fanpage DHZ Šarišské Bohdanovce

  

Kontakt:

tel. 0944 362 828

email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728