Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci DHZ Šarišské Bohdanovce: Darujte nám 2 % z dane
Darujte nám 2 % z dane PDF Tlač Email

darujte daneVážení občania,

dovoľte mi, aby som Vám v mene Dobrovoľného hasičského zboru Šarišské Bohdanovce (ďalej DHZ), predložil žiadosť o poukázanie 2% z Vašich daní pre preventívnu, zásahovú, kultúrnu a športovú činnosť dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.

 

Dobrovoľná požiarna ochrana má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Dobrovoľníci boli vždy neoddeliteľnou súčasťou života v obci a to buď pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových udalostí alebo v oblasti prevencie ochrany pred požiarmi, resp. boli priamo nasadení pri požiaroch a pri odstraňovaní následkov prírodných kalamít. 

 

Za posledné roky sa členská základňa DHZ podstatne omladila a rozšírila, čo prinieslo obnovenie činnosti v oblasti protipožiarnej ochrany a športových aktivít. Túto situáciu si uvedomil aj obecný úrad, ktorý má zákonnú povinnosť udržiavať v činnosti DHZ a každoročné schvaľuje rozpočet pre našu činnosť. Najnovšie si uvedomil dôležitosť dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej DPO) na Slovensku aj parlament, ktorý prijal nový zákon o DPO a s ním aj rozpočet z ktorého dotuje činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Avšak činnosť, školenia, materiálno-technické zabezpečenie, jeho obnova a udržiavanie akcieschopnosti hasičskej jednotky si vyžaduje značné finančné prostriedky a preto na kultúrnu, spoločenskú a športovú činnosť, nezostávajú peniaze nazvyš.

 

Na zabezpečenie chodu DHZ v oblasti spoločenských, kultúrnych a športových aktivít sa snažíme zháňať peniaze a hmotné príspevky prostredníctvom sponzorských darov alebo práve cez poukázanie 2% z Vašich daní. Príspevok je časť z Vášho povinného odvodu, čiže dane, ktorú musíte odviesť štátu a nejedná sa o žiadnu sumu „navyše“.

 

Čítať ďalej...
 
Postup ako poukázať 2% z daní PDF Tlač Email

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ ?

 • do 15.2.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,
 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane  doc   pdf,
 • z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (táto suma však musí byť minimálne 3,32 €),
 • stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane doc  pdf, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi,
 • obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728