Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci DHZ Šarišské Bohdanovce: História História Dobrovoľného hasičského zboru Šarišské Bohdanovce
História Dobrovoľného hasičského zboru Šarišské Bohdanovce  PDF  Tlač  Email

dhz_history

V čase keď našu obec sužovali veľké suchá a strechy domov pokrývala slama vznikali veľké požiare.

Pre riešenie tejto situlácie, bohatší občania založili hasičský zbor.

Zakúpili striekačku ťahanú koňmi, sťahovacie koly, kožené vedrá, lopaty, trúbky a bubon.

K požiarom sa zvolávali zvonením zvonov.

 

Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v obci Šarišské Bohdanovce datuje dokument: "Hlavná správa o zložení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy s prihliadnutím na zadelenie obcí do stotín, oddielov a čiat s menami veliteľov" a uvádza dátum 25. júl 1894. V tomto období bol veliteľom VIII. Bohdanovskej stotiny kňaz Kompamyik István, veliteľom oddielu bol pomocný notár zo Šarišských Bohdanoviec Sztavistyák János. Do oddielu patrili aj susedné obce Ploské a Varhaňovce. Veliteľom čaty bol Fedák Andor, miestny pomocník správcu. 

16. marec 1926

Vyhorelo 30 % slamených budov a stohov. Na čele HZ stál veliteľ Alexander Heber, Juraj Jakub, Juraj Zgola. Hasičský zbor vlastnil 9 kusov rovnošát a náradie s celou výbavou.

27. október 1928

Zhorelo celé hospodárstvo p. Sabola, číslo domu 109

2. december 1930

Požiar u Andreja Sabola, číslo domu 32 a u vdovy Marty Čontofalskej, číslo domu 33. Škoda na majetkoch: vyše 30 200 Kč. Hasičský zbor mal každý rok vyčlenenú sumu vo výške 4 800 Kč.

1933

Celú oblasť Kecerovského a Raslavského panstva preberajú okrsky Bohdanovce, Ploské, Brestov, Varhaňovce a Mirkovce.

1943 - 1949

Činnosť Hasičského zboru počas trvania 2 sv. vojny prerušená, zbor bol pod vedením civilnej obrany.

1950

DHZ využíva modernú techniku: motorizovaná 805 s podvozkom s tlakom 1600 litrov vody, 1 800 metrov hadíc, dýchacie prístroje, azbestové obleky, pracovné a vychádzkové rovnošaty.

Vedenie DHZ: Pancurák, Andrej Bösörmony, Ján Želinský, Imrich Kristan, Andrej Matej, Štefan Sabol, Ján Sabol.

1966

Postavená nová murovaná požiarna zbrojnica.

1975

Predseda: Jozef Peko.

Členovia: Karol Derian, Albín Mihok, Štefan Jacko, Andrej Čontofalský, Andrej Sabol.

1981

Predseda: Imrich Bezeg

Členovia: Štefan Jacko, Andrej Čontofalský, Štefan Porubský, Jozef Talian, Bohuš Trusko, František Dobrovič, František Kropko, Juraj Merkovský.

1986

Predseda: Ladislav Martoňák

Zostavené prvé ženské družstvo v zložení: Marta Sabolová, Marta Seligová, Marta Daňková, Marta Merkovská, Danka Šlosárová, Helena Uličná, Helena Porubská.

Pod vedením Ladislava Martoňáka a starostu Imricha Sabola sa obnovuje technika, zadovážením auta LIAZ 25 s výtlakom vody 2500 litrov a PS 12.

Prvou súťažou absolvovanou našimi ženami bola súťaž v obvode Lemešany kde sa umiestnili na prvom mieste.

1991

Predseda: Jozef Kanuščák

Členovia: Andrej Peko, Štefan Daňko ml., Martoňák, Stanislav Sabol, Jaroslav Sabol, Merkovský, Anton Kropko.

V obci sa konala prvá obvodná súťaž v okrsku Lemešany, Kokošovce, Mirkovce.

1996

Predseda: Ladislav Martoňák

Vytvorené žiacke družstvá pod vedením Marty Kropkovej, zaučených približne 200 žiakov, ktorí pôsobili aj v iných organizáciách.

Ženské družstvo: Renáta Taliánová, Denisa Taliánová, Jana Čontofalská, Peková, Čontofalská, Dzurendová, Nemcová, Adriana Peková.

2001

Predseda: Marián Derian

Najúspešnejšie roky DHZ, zaslúžil sa o to najmä dobrý kolektív, ktorý sa svedomito pripravoval na rôzne súťaže. Zakúpené nové hadice, zorganizovaná ďalšia obvodová súťaž. 

Družstvo mužov: Vladimír Sabol, Jozef Huraj, Jozef Daňko, Pavol Bezeg, Peter Čontofalský, Martin Trusko, Jozef Jacko, Peter Jacko, Štefan Bramuka, Martin Sabol, Vladimír Hvizdoš, Peter Bezeg.

Družstvo žien:  Ľudmila Štiblárová, Lenka Štiblárová, Katarína Vargová, Marcela Kropková, Zuzana Kropková, Lívia Derianová, Zuzana Želinská, Martina Štefková, Adriana Sabolová, Ľudmila Trusková, Tatiana Trusková, Tatiana Hvizdošová, Petra Bozogáňová, Lucia Bozogáňová.

2007

Rozpad DHZ v našej obci. Jednou z mála aktívnych členiek, ktorá sa snažila o záchranu DHZ bola pani Marta Kropková.

2010

Obnova a oživenie DHZ v našej obci. Príchod nových členov - mladých ľudí, ochotných pracovať.

Oprava PS 12, PS 8 a motorového vozidla. Vytvorené nové súťažné družstvo mužov, v zložení: Martin Sabol, Marek Seliga, Michal Sabol, Miloš Sabol, Ján Mikula, Michal Köveždy, Ján Köveždy, Jakub Klamarčík, Ján Čontofalský, Ľubomír Pásztor, Roman Dryja.

Dúfame, že je to nový, lepší začiatok činnosti DHZ v obci.

zdroj: Kronika DHZ Šarišské Bohdanovce

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728