Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Samospráva Komisie Obecného zastupiteľstva: Komisia pre šport a kultúru
Komisia pre šport a kultúru PDF Tlač Email

komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

   

                         

Predseda

Lukáš Čontofalský, Mgr.

 

Členovia

Iveta Horňaková, Mgr.

Vladimír Janitor, Mgr.

Martin Kaľata, Ing.

Jakub Klamarčík

František Lukačko, JUDr.

Marián Zgola

 

Obsahová náplň práce komisie:

 • posudzuje návrh na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
 • spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí s dôrazom na historické  výročie a aktuálne zameranie akcií,
 • robí prieskumy a navrhuje stanoviská:
  • opatrovateľskej činnosti
  • spoločnému stravovaniu ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov obce
  • zlepšeniu práce so starými občanmi obce – aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a spolupracuje pri organizovaní športových podujatí celoobecného a školského charakteru,
 • predkladá návrhy do rozpočtu obce za svoje oblasti a zároveň spolupracuje s finančnou komisiou pri zostavovaní rozpočtu obce, zmenách rozpočtu obce. 
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728