Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Samospráva Úvery a záväzky
uvery

Prehľad o stave a vývoji dlhu  PDF  Tlač  Email
k 31.12.2014    
     
účel čerpania
zostatok bankového
úveru
 
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 28 525,68 €
výška úroku: 3,33
splatnosť: 27.06.2022
  pôžička  

Realizácia plynovej prípojky
k IBV Grúň
10 000 €
výška úroku: 0,00
splatnosť: 15.11.2015

  


k 31.12.2013    
     
účel čerpania
zostatok bankového
úveru
 

 Realizácia domu smútku

1 677,64 €

výška úroku: 5,90
splatnosť: 07.04.2014

 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

38 221,68 €

výška úroku: 3,33
splatnosť: 27.06.2022
   pôžička  
 
Realizácia plynovej prípojky
k IBV Grúň
 10 000 €
výška úroku: 0,00
splatnosť: 15.11.2015
spolu:  49 899,32 €  
 

k 31.12.2012    
   
 
účel čerpania
zostatok bankového
úveru
súvisiace
dokumenty
Realizácia domu smútku 7 828,56 €  
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 92 108,35 €
(pdf, 560 kB) 
 
  pôžička  
Realizácia plynovej prípojky
k IBV Grúň
10 000 €  
spolu: 109 936,91 €  


k 31.12.2011    
     
účel čerpania
zostatok bankového
úveru
súvisiace
dokumenty
Realizácia domu smútku 13 591,55 €  
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 25 017,51 €  
  pôžička  
Realizácia plynovej prípojky
k IBV Grúň
10 000 €  
spolu: 48 609,06 €  


k 31.12.2010    
     
účel čerpania
zostatok bankového
úveru
súvisiace
dokumenty
Realizácia domu smútku 18 995,79 €   
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 139 397,00 € 
(pdf, 478 kB) 
  pôžička  
Realizácia plynovej prípojky
k IBV Grúň
10 000,00 € 
pdf
(pdf, 488 kB)
 
 
(pdf, 624 kB)
 spolu: 168 392,79 €   

 
Záväzky obce  PDF  Tlač  Email

predmet záväzku

V prípade, že nebude vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre stavbu: “Kanalizácia a ČOV-Drienov-Šarišské Bohdanovce-Nová Polhora”, obec sa zaviazala zaplatiť 50% nákladov spojených s prípravou žiadosti a projektovej dokumentácie.
partner hodnota plnenia[€] identifikácia zmluvy dátum uzavretia zmluvy poznámka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s.
29 045,00
Zmluva o
úhrade ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie
07.07.
2009
Zmluva o úhrade ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie zverejnená v sekcii “Zmluvy”
súvisiace dokumenty
 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728