Investície z rozpočtu obce 2010-2014
Výstavba rozvodov vysokého napätia, nízkeho napätia a trafostanice (IBV Kerta) PDF Tlač Email

Projektová dokumentácia

8 246,00 €

Vytýčenie trasy VN, NN vedenia, TS
a hraníc parciel k rozšíreniu VN a NN

936,00 €

Pripojovací poplatok uhradený obcou (1 417,50 €)

uhradia
odberatelia

Rozkopávky, káble, trafostanica, betónové stĺpy, úprava terénu po realizácii a iné

uhradí
Východoslovenská distribučná a.s.

spolu:

9 182,00 €

 
Rekonštrukcia pomníka padlým v I. svetovej vojne PDF Tlač Email

Žulový obklad

1 098,00 €

Montáž obkladu

420,00 €

Rezanie obkladu

300,00 €

Brúsenie pomníka

360,00 €

Parkové lavice (3 kusy)

180,00 €

Smetný kôš (6 hran) 60,00 €
Oprava nápisnej dosky 180,00 €

spolu:

2 598,00 €

 
Čiastočná obnova tribúny na futbalovom ihrisku PDF Tlač Email

Plastové okná a žalúzie

300,00 €

Materiál na zateplenie a fasádna omietka

410,69 €

Práca

svojpomocne

spolu:

710,69 €

 
Kultúrny dom PDF Tlač Email

Umývací drez do kuchyne

408,30 €

Rekonštrukcia kuchyne (výmena drezu, obkladačiek, stavebné
práce)

936,67 €

Dvere do sály kultúrneho domu

864,00 €

Dodávka a montáž plastových okien a dverí v kultúrnom dome
a v obecnej budove č.d. 100

11 547,80 €

spolu:

 13 756,77 €

 
Materská škola PDF Tlač Email

Výmena radiátorov v materskej škole

945,00 €

Maliarske práce v materskej škole

222,00 €

Lehátka do materskej školy

480,95 €

Nákup sanitačného materiálu pri rekonštrukcii
sociálnych zariadení základnej školy a materskej školy

4 342,92 €

spolu: 5 990,87 €
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 3

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728