Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Samospráva Komisie Obecného zastupiteľstva: Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia finančná a správy obecného majetku  PDF  Tlač  Email

komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

  

       

Predseda

Martin Čontofalský, Mgr.

 

Členovia

František Merkovský

Marta Mylanová

Bohumír Tomaško, Ing.

Alena Želinská

 

Obsahová náplň práce komisie:

  • na základe podkladov ostatných komisií spracúva návrhy na schválenie a zmeny obecného rozpočtu,

  • podáva návrh na miestne poplatky a dane, výšku prenájmov a kúpu nehnuteľnosti,

  • rieši problémy a sťažnosti súvisiace s obecným bytom,

  • navrhuje opravy a údržby obecných nehnuteľnosti a kultúrnych pamiatok,

  • navrhuje novelizáciu vnútorných smerníc o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce,

  • podieľa sa na vykonávaní inventarizácie pokladničnej hotovosti obecného úradu a majetku obce,

  • predseda a kontrolór obce uskutočňujú minimálne štyrikrát do roka kontrolu hospodárenia vo vybraných úsekoch.

  

 

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728