Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Ako vybaviť: Sociálne služby

socialne_sluzby
tel.
051 / 778 11 26
fax
051 / 749 84 72
mobil
0911 434 789
e-mail
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Sociálne služby PDF Tlač Email

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Obec Šarišské Bohdanovce môže poskytnúť svojim občanom jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu nevyhnutných a mimoriadnych nákladov, životných potrieb, ktoré nemôžu uhradiť zo svojich bežných príjmov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Šarišských Bohdanovciach. Občan je v hmotnej núdzi, ak si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav

 

Potrebujete

 • občiansky preukaz
 • doklady o príjme žiadateľa a členov rodiny
 • žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

Lehota na vybavenie

do 30 dní

 

Poplatok

bez poplatku

 

 

Legislatíva

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisovOPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Obec Šarišské Bohdanovce v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. a VZN obce Šarišské Bohdanovce č. 1/2009 poskytuje opatrovateľskú a odľahčovaciu službu, ktorú môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v obci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

 

Opatrovateľská služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Či je žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu, posudzuje posudkový lekár na základe vyjadrenia zmluvného lekára žiadateľa, prípadne správ od odborných lekárov, ktorých žiadateľ navštevuje.

 

Odľahčovacia služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

Čítať ďalej...
 
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb PDF Tlač Email

Výška úhrady za opatrovateľskú službu
pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci
čas a doba poskytovania
úhrada občana
za jednu hodinu
opatrovateľskej služby
07:00-17:00
0,50 € 
17:00-07:00 
a počas dní a počas dní pracovného voľna a sviatkov                 
1,00 €
pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v obci
čas a doba poskytovania
úhrada občana
za jednu hodinu
opatrovateľskej služby
07:00-17:00
0,50 €
17:00-07:00 
a počas dní a počas dní pracovného voľna a sviatkov
2,00 €

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby je 1,70 € za hodinu poskytovanej  sociálnej služby.
 
Tlačivá na stiahnutie PDF Tlač Email

doc Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby (rtf, 103 kB)

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728