Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Ako vybaviť: Životné prostredie

zivotne
tel.
051 / 778 11 26
fax
051 / 749 84 72
mobil
0911 434 789
e-mail
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Životné prostredie PDF Tlač Email

ŽIADOSŤ O VYDANIE SUHLASU NA VÝRUB STROMOV 

 

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje: 

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2, 
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, 
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku, 
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Potrebujete 

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

 

Lehota na vybavenie 

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

 

Poplatok

 • 10,00 € fyzické osoby,
 • 100,00 € právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

 

 

Legislatíva

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 


RYBÁRSKY LÍSTOK

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Šarišských Bohdanovciach na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

 

Potrebujete

 • platný občiansky preukaz

 

Poplatky

týždenný rybársky lístok 1,50 €
mesačný rybársky lístok 3,00 €
ročný rybársky lístok 7,00 €
trojročný rybársky lístok 17,00 €

 

Od poplatkov sú oslobodené:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
 • osoby do 15 rokov

Čítať ďalej...
 
Tlačivá na stiahnutie PDF Tlač Email

doc Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa (rtf, 40 kB)

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728