Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Ako vybaviť: Matrika

matrika
tel.
051 / 778 11 26
fax
051 / 749 84 72
mobil
0911 434 789
e-mail
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Matrika PDF Tlač Email

Pôsobnosť matričného úradu:
Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Mirkovce.

 

     Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.

 

RODNÝ LIST

 

Poplatok 

1,50 € za každý exemplár 

 

Zápis novorodenca:

 • ak sú rodičia zosobášení: na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz 
 • ak rodičia nie sú zosobášení: na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia svoje rodné listy a občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode,vdova predloží úmrtný list manžela  

SOBÁŠNY LIST

 

Poplatok

1,50 € za každý exemplár 

 

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu: 

 • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu 
 • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky 
 • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec.

 

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva:

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu: 
všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - tzv. delegovanie sobáša

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan: 

 • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade 
 • za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované; listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/; pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu;

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Čítať ďalej...
 
Tlačivá na stiahnutie PDF Tlač Email

pdf Žiadosť o výpis z registra trestov (pdf, 286 kB)

 

pdf Čestné vyhlásenie (pdf, 38 kB)

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728