Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Ako vybaviť: Evidencia stavieb

stavby
tel.
051 / 778 11 26
fax
051 / 749 84 72
mobil
0911 434 789
e-mail
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Evidencia stavieb PDF Tlač Email

ROZHODNUTIE O URČENÍ / ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Obec Šarišské Bohdanovce v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného čísla.

 
Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla.

 
Potrebujete

 • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku 
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla

 

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla.

 
Potrebujete

 • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

 

Poplatky

bez poplatku

 

Lehota na vybavenie

do 30 dní

 

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Prešove, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Poplatok za vydanie tabuľky so súpisným číslom: 7,00 €

 

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 
Tlačivá na stiahnutie PDF Tlač Email

 

doc Žiadosť o určenie súpisného čísla (rtf, 48 kB)

 

 

doc Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (rtf, 46 kB)

 


Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728