Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce  PDF  Tlač  Email

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarišské Bohdanovce podľa ustanovenia § 5 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. júla 2002 a podľa ustanovenia § 1 Zákona č.171/1990 Zb. o sústave základných a stredných škôl je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva.

Základná škola

Základná škola je plne organizovaná pre žiakov 1. až 9. ročníka.

Celá budova školy je umiestnená uprostred dediny v chránenom prostredí, kompletne oplotená a obklopená zeleňou.

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odborné učebne na vyučovanie fyziky, chémie a biológie. Ďalej 4 učebne výpočtovej techniky, tri multimediálne učebne s interaktívnou tabuľou a možnosťou digitálnej projekcie. Škola disponuje aj notebookmi pre učiteľov a žiakov na doplnenie, kopírkami, skenermi a tlačiarňami pre potreby učiteľov aj žiakov. Pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj iných predmetov sú k dispozícii prenosné CD magnetofóny, DVD a video prehrávače, dataprojektory, spätné projektory. Okrem toho škola disponuje bohato vybavenou knižnicou s možnosťou samoštúdia odbornej literatúry. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školských dielňach a v areáli školy (skalka, políčka, ovocný sad).

Rozsiahly školský areál je rozdelený na športovú časť - futbalové ihrisko, doskočisko na skok do diaľky, asfaltové ihrisko a štadión s mantinelmi pre hokej v zimnom období. Ďalej do areálu patrí veľký ovocný sad s besiedkou, ktorý sa spoločne s priľahlým školským políčkom využíva na hodinách pracovného vyučovania.

Všetky vytvorené materiálne, priestorové, technické a hygienické podmienky vytvárajú dobré pracovné prostredie pre pedagógov a žiakov.

Materská škola

Materská škola je jednotriedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním, ktorá zabezpečuje predprimárne vzdelanie pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola sa nachádza v budove Základnej školy, s osobitným vstupom, chodbou, kabinetom a herňou, spálňou ktoré slúžia pre účely edukácie detí. Medzi ostatné priestory MŠ patrí umyváreň spojená so sociálnym zariadením pre deti, sociálne zariadenia pre personál, sklad na učebné pomôcky.

 

adresa   

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce

082 05 Šarišské Bohdanovce 179

 

Kontakty

telefón           

fax

  e-mail

Základná škola

051/7781132

0517781210

  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Materská škola  

051/7781210

Školská jedáleň  

051/7781125


 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728