Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Život v obci ZŠ s MŠ Školská jedáleň
Školská jedáleň  PDF  Tlač  Email

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sa nachádza v suteréne školy. Jedáleň poskytuje stravovanie žiakom I. a II. stupňa, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy a dôchodcom. Jedálny lístok sa zostavuje podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a je vyvesený v školskej jedálni.

Cena stravného

Cena stravného sa odvíja od aktuálneho VZN obce Šarišské Bohdanovce.

Stravné na deň

deti MŠ

1,05 €

deti MŠ v hmotnej núdzi

0,10 €

žiaci I. stupňa ZŠ

0,88 €

žiaci II. stupňa ZŠ

0,95 €

dospelí stravníci – zamestnanci

1,05 €

dospelí stravníci – cudzí

2,34 €

žiaci I. a II. stupeň ZŠ v hmotnej núdzi   

0,00 €

dospelí stravníci s dotáciou obce
(dotácia obce: 1 €)

1,34 €

 

Stravné sa platí 

  • hotovosťou u vedúcej ŠJ,
  • bankovým prevodom na účet: 2623038194/1100 (Tatra banka), konštantný symbol (KS): 558, variabilný symbol (VS): rodné číslo stravníka.

 

Odhlásenie

Odhlásiť sa zo stravy je možné iba deň vopred, vo výnimočných prípadoch ráno v deň výdaja stravy do 08:00 hod. osobne alebo na tel. č. 051/7781125.

 

Výdaj stravy

Desiata pre deti MŠ

08:30

  09:00

Obed pre deti MŠ

11:20

  11:45

Obed pre žiakov, zamestnancov a ostatných stravníkov  

11:30

  14:00

Olovrant pre deti MŠ

14:45

  15:00

 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728