Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Zverejňovanie: Zmluvy

Zmluvy (výpis z 13.12.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>  Strana 1 z 8
Zmena termínu čiastočnej úhrady nákladov spojených s prípravou žiadosti vrátane projektovej dokumentácie
0,00 €
dodatok
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa
250,80 €
zmluva
Súkromné centrum voľného času CHROBÁK
Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa
438,90 €
zmluva
Mesto Košice
Zhotovenie projektového zámeru na financovanie projektu s pracovným názvom: "Interaktívna škola pre všetkých"
1 500,00 €
zmluva
ZATUM, s.r.o.
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
4 000,00 €
zmluva
Telovýchovná jednota Šarišské Bohdanovce
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
2 500,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Bohdanovce
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
500,00 €
zmluva
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
Zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy č. SITB-002-2015/000041-576
0,00 €
dodatok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán podieľajúcich sa na implementácii projektových aktivít v rámci Projektu.
0,00 €
zmluva
Metodicko- pedagogické centrum
Odpredaj časti parcely v rozsahu trvalého záberu pre čerpaciu stanicu
1,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poskytnutie dotácie na bežné výdavky ZO CHPS
300,00 €
zmluva
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Vypracovanie dokumentov a zabezpečenie prác súvisiacich s obstarávateľskou činnosťou pre obstaranie územného plánu obce
1 680,00 €
zmluva
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
Zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy č. S041500087
0,00 €
zmluva
AVE Východ s.r.o.
Práva a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy uzatvorenej dňa 27.5.2002
0,00 €
zmluva
Mestský úrad Prešov
Vypracovanie diela "Územný plán obce Šarišské Bohdanovce"
16 200,00 €
zmluva
ing. arch. Viktor Malinovský
Vykonávanie úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...
10,00 €
zmluva
Ing. Slavomír Matis
Zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy č. 090716-2 zo dňa 9.7.2016
0,00 €
dodatok
Project Consult spol. s r. o.
Prenechanie nájomcovi do úžívania nebytové priestory v budove ZŠ s MŠ
800,00 €
zmluva
Súkromná základná umelecká škola Altamira
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou
980,00 €
zmluva
HIREKON, s.r.o.

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728