Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Zverejňovanie: Zmluvy

Zmluvy (výpis z 17.08.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>  Strana 7 z 8
Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy č. 40/081/10
0,00 €
dodatok
Prima banka Slovensko, a.s.
Prevod vlastníctva - kúpa požiarnej striekačky
1 690,00 €
zmluva
DHZ Stratená
Zmeny a doplnky zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (modernizácia ZŠsMŠ)
731 007,00 €
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vypracovanie ÚPN-O Šarišské Bohdanovce, zmeny a doplnky č.3
1 320,00 €
zmluva
ing. arch. Viktor Malinovský
Bezodplatný prevod majetku štátu
0,00 €
zmluva
Metodicko- pedagogické centrum
Predmetom darovacej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok – výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra
0,00 €
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
Vecné bremeno - právo vstupu na pozemok
0,00 €
zmluva
Ing. Bohumír Tomaško
Zmena termínu čiastočnej úhrady nákladov spojených s prípravou žiadosti vrátane projektovej dokumentácie
0,00 €
dodatok
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o dodávke plynu pre obecnú budovu (č.d.100)
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok, ktorým sa rušia a dopĺňajú ustanovenia pôvodnej zmluvy
0,00 €
dodatok
Dexia banka Slovensko a.s.
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce - dohľad nad spracovaním, vyhodnotenie pripomienok...
400,00 €
zmluva
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
Poskytovanie právnych služieb
0,00 €
zmluva
JUDr. Daniela Špačková
Vypracovanie diela ÚPN-O Šarišské Bohdanovce, zmeny a doplnky č. 2
1 680,00 €
zmluva
ing. arch. Viktor Malinovský
Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 obce Šarišské Bohdanovce.
400,00 €
zmluva
KOŠICE Audit, s.r.o.
Postúpenie práv investora na stavbu: Šarišské Bohdanovce-IBV Hôrka,SO02-Vodovod
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prevod práv a povinností dodávateľa služby.
0,00 €
zmluva
A.S.A., s.r.o.
Úhrada straty z výkonu prepravovaných osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy
84,00 €
zmluva
Eurobus, a.s.
Nájom plynárenského zariadenia
221,30 €
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
Úpravy, zmeny, alebo zrušenie niektorých ustanovení pôvodnej Zmluvy o Pôžičke
0,00 €
dodatok
F.L.
Úprava ceny za dodanie diela na základe zmeny výšky DPH
4 727,04 €
dodatok
HM comp, s.r.o.

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728