Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Zverejňovanie: Zmluvy

Zmluvy (výpis z 17.08.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>  Strana 3 z 8
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na bežné výdavky ZO CHPS
300,00 €
zmluva
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Poskytnutie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu" a "Zateplenie budovy kultúrneho domu"
4 700,00 €
zmluva
Energia plus s.r.o.
Poskytovanie plnení uvedených v zmluve
0,00 €
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Prenájom pozemku vo vlastníctve obce
50,00 €
zmluva
Viliam Velček
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2015
980,00 €
zmluva
HIREKON, s.r.o.
Zmena termínu čiastočnej úhrady nákladov spojených s prípravou žiadosti vrátane projektovej dokumentácie
0,00 €
dodatok
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Právne zastupovanie o určenie vlastníckeho práva
712,00 €
zmluva
doc. JUDr. Jozef Sotolár, PhD.
Bezodplatný prevod nehnuteľností na nadobúdateľa
0,00 €
zmluva
JUDr. Pavol Sitár
Záväzok vykonať potrebné činnosti, ktorých výsledkom bude vznik novej nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom bude Obec
0,00 €
zmluva
JUDr. Pavol Sitár
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
40 000,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
Výstavba multifunkčného ihriska
58 822,04 €
zmluva
M.Cup s.r.o.
Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov a pri využívaní ďalších elektronických služieb
0,00 €
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Zabezpečenie autobusovej prepravy v obci Šarišské Bohdanovce prepravcom nad rámec cestovného poriadku počas dní školského vyučovania.
0,00 €
zmluva
SAD Prešov, a.s.
Vykonanie obstarávateľskej činnosti pre obstaranie Zmien a doplnkov č.4 územného plánu obce
500,00 €
zmluva
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
Používanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta
0,00 €
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Kúpa umelého kameniva z vysokopecnej trosky
350,00 €
zmluva
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Zmeny a doplnenia ustanovení poistnej zmluvy č. 080-2023.309
0,00 €
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vypracovanie diela - realizácia následného monitoringu projektu: "Modernizácia ZŠ s MŠ v Šarišských Bohdanovciach"
480,00 €
zmluva
MJM Group, s.r.o.
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytovanie právnych služieb
1 396,80 €
zmluva
doc. JUDr. Jozef Sotolár, PhD.

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728