Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Úradná tabuľa
Úradná tabuľa (súbory ku dňu 17.09.2019) [Archív]
Hladať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument Kategória
29.2.2016 2.4.2016 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pdf [918 kB] Verejné vyhlášky
18.2.2016 30.3.2016 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti pdf [874 kB] Verejné vyhlášky
2.2.2016 8.3.2016 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín pdf [53 kB] Úradné oznamy
26.8.2015 10.9.2015 Prerokovanie zmien a doplnkov č.4 územného plánu obce Šarišské Bohdanovce pdf [117 kB] Zmeny a doplnky územného plánu obce č.4
3.3.2015 26.8.2015 Zverejnenie výsledkov výberového konania "Hlavný kontrolór obce Šarišské Bohdanovce" pdf [269 kB] Výberové konania
8.12.2014 7.1.2015 Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu: "IBV Šarišské Bohdanovce, Hôrka 2" SO02 preložka VN pdf [2 MB] Verejné vyhlášky
5.12.2014 26.8.2015 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie pdf [528 kB] Verejné vyhlášky
25.11.2014 26.8.2015 Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby: Rozšírenie IBV 5 RD, NN rozvody Grúň 2, Šarišské Bohdanovce, verejnoprospešné stavby pdf [2 MB] Verejné vyhlášky
5.11.2014 26.8.2015 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie pdf [549 kB] Verejné vyhlášky
16.10.2014 20.11.2014 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Inžinierske siete pre IBV Hôrka č. 2, Šar. Bohdanovce, verejnoprospešná stavba„ pdf [351 kB] Verejné vyhlášky
19.9.2014 26.8.2015 Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania i územného rozhodnutia pre stavbu: "IBV Hôrka 2 TVÚ Šarišské Bohdanovce" pdf [788 kB] Verejné vyhlášky
19.9.2014 20.11.2014 Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania i územného rozhodnutia pre stavbu: "Rozšírenie NN rozvodov pre 5 RD" pdf [700 kB] Verejné vyhlášky
15.8.2014 26.8.2015 Rozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie miestnej komunikácie a vodovodu na IVB Kerta pdf [1 MB] Verejné vyhlášky
15.8.2014 26.8.2015 Rozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie miestnej komunikácie a vodovodu na IBV Grúň pdf [1 MB] Verejné vyhlášky
8.8.2014 22.8.2014 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru s názvom „Dodávka potravín pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce“. pdf [216 kB] Verejné obstarávanie
2.8.2014 30.6.2015 Návrh kontrolnej činnosti na rok 2014 pdf [261 kB] Rôzne
17.4.2014 23.5.2014 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pdf [742 kB] Verejné vyhlášky
14.2.2014 28.2.2014 Oznámenie o zámere obce predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pdf [272 kB] Úradné oznamy
12.2.2014 28.2.2014 Oznámenie o zámere obce predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pdf [272 kB] Úradné oznamy
3.1.2014 2.2.2014 Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Drienov" pdf [581 kB] Úradné oznamy
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728