Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Pre obyvateľov Odpadové hospodárstvo Zákaz spaľovania odpadu
Zákaz spaľovania odpadu  PDF  Tlač  Email

zakaz_spalovania

Od 1. januára 2006 platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. „Zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať a to napr. kompostovaním.
Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Podľa občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami atď.
 Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre, ale aj odpad z domácnosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.
  
Spaľovanie odpadu z domácností
Pri spaľovaní domáceho odpadu môže vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov. Teploty pri domácom spaľovaní sú nízke a palivo je nedokonale okysličované, tým vzniká nedokonalé spaľovanie. Pri domácom spaľovaní odpadu uniká čpavok, fenoly, kyanidy, dechty... Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia horné dýchacie cesty, spôsobujú bolesti hlavy a poruchy nervovej sústavy. Veľmi nebezpečnými látkami spaľovania sú dioxíny. Emisné limity odporúčané EÚ na dioxíny pre spaľovne sa práve pri domácom spaľovaní často prekračujú.
Na spaľovanie v domácnosti určite nepatrí plast, drevotrieska, preglejka, guma, umelé textilné vlákna. Pri spaľovaní plastov sa uvoľňujú do ovzdušia ťažké kovy, ako kadmium a zinok, a zároveň ostávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastu vzniká veľa oxidu uhoľnatého. Tento plyn je schopný viazať sa na krvné farbivo – hemoglobín a zabraňuje prenosu kyslíka krvou. Aj únik ftalátov je nebezpečný pre jeho schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC. Pri jeho spaľovaní vzniká kyselina chlorovodíková, ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty. Napríklad pri horení inštalačnej trúbky z PVC dĺžky 0,5 m sa môže vyprodukovať dostatok plynného chlorovodíka na to, aby usmrtil dospelého človeka. Ďalej sa z PVC uvoľňuje vinylchlorid, ktorý je veľmi jedovatý a má rakovinotvorné účinky. Spálením 1 kg PVC sa môže vyprodukovať také množstvo karcinogénnych dioxínov, ktoré by stačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat.
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728