Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obec Územný plán Územný plán obce
Územný plán obce  PDF  Tlač  Email
Napísal používateľ webmaster   
Štvrtok, 15 Spetember 2011 18:35

pdf Územný plán obce - textová časť (pdf, 310 kB)

website UzemnePlany.sk

Širšie vzťahy a Návrh záujmového územia


Širšie vzťahy


Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a Výkres verejného dopravného vybavenia

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie

Zásobovanie elektrickou energiou a plynom, Telekomunikácie

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy z PPF a LPF

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Posledná úprava Nedeľa, 09 Október 2011 17:05
 

Autorské práva

Copyright © 2019 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728